Talk Show - Radio Bahana 2009

Malam Komunitas Radio Bahana

Pada  tanggal 3 April 2009, dalam rangka program "Malam Komunitas" Radio  Bahana (101.80 FM) mengadakan Talk show dengan topik "Komunitas  Puterakembara

Home   •   Talk Show   •   Talk Show - Radio Bahana 2009